Wat en hoe?

Inhoud

Voordat we vorm en invulling geven aan een opdracht doen we een grondige verkenning. We werken steeds langs de as van inhoud, proces en mens. De focus ligt op zowel de zachte kant van communicatie (kennis, houding, gedrag en cultuur) als op de harde kant (middelen, strategie, structuur). Zowel intern als extern.

Aanpak

Onze aanpak is creatief en positief. Met een frisse combinatie van expertise en persoonlijkheden. We bieden veiligheid en confrontatie, we gebruiken zelfspot om bewustzijn te stimuleren. We zoeken naar een mix van actieve werkvormen. In onze stijl zijn we lenig, beweeglijk, realistisch, vergevingsgezind en praktisch. We zijn goed, vooral samen.

Doorontwikkelen

Wij faciliteren en stimuleren organisaties om de kennis en positieve ervaring die er al is te ‘recyclen’, te implementeren en te borgen. Uitgangspunt is doorontwikkelen in plaats van veranderen. We focussen op positieve voorbeelden. Een eenvoudige, waarderende en zeer effectieve manier om beter te communiceren.