Search
Search Menu

Inzichten uit een leergang toepassen in de praktijk

Een zorginstelling wil realiseren dat de cliënt en zijn individuele zorgvraag nog meer centraal staat in de zorgverlening. Zorgmedewerkers volgen een leergang om kennis en expertise te ontwikkelen om deze ondersteuning te bieden. ZORGvuldig communiceren heeft als ambassadeur een rol gespeeld in het toepassen van inzichten uit deze leergang in de praktijk. Waar in de leergang de focus op de inhoud heeft gelegen, hebben wij als ambassadeur naast de zorgmedewerkers gestaan om beweging in het dagelijks werk in gang te zetten.

– 2015 en 2016 –