Search
Search Menu

Ontwikkelen van trainingen met en door interne trainers

Bij een grote zorginstelling is, mede onder invloed van een ingrijpende reorganisatie, de behoefte ontstaan om thema’s als communicatie en samenwerken fundamenteler op te nemen in het trainingsaanbod voor teams en medewerkers. Aan ZORGvuldig communiceren is gevraagd mee te helpen aan het inventariseren van de kwantiteit en kwaliteit van het bestaande trainingsaanbod. En om samen met interne trainers een nieuw menu met concrete trainingen te ontwerpen op het gebied van effectieve en respectvolle communicatie.

– 2016 –