Search
Search Menu

Kennis productiviteit

Kennisdelen is een van de pijlers van ZORGvuldig communiceren. Het is een eenvoudige en zeer effectieve manier om uiteindelijk beter te communiceren. Dit kan op tijd- en kostenbesparende manieren, waarbij niet zozeer de focus op het managen van kennis behoort te liggen, maar veel meer op het productief maken van die kennis.