Search
Search Menu

Competentie ontwikkeling

Beter communiceren is vaak een kwestie van het herijken van je vaardigheden en de onderliggende overtuigingen. Waar zit de belemmering om zorgvuldig te communiceren? Gaat het om willen, kunnen, durven of doen?